Konsultāciju veidi

Klātienes konsultācijas princips ir sekojošs: kopā ar klientu vienojamies par tikšanās datumu un laiku. Sarunai ieplānotais laiks ir ~1h. Tikšanās vieta: Rīga, Klusais centrs. Precīzu adresi nosūtu, kolīdz norunāta konsultācija. Klātienes konsultāciju ieguvums ir iespēja sekot līdzi taro procesam – redzēt, dzirdēt, just. Ir iespēja uzdot papildus jautājumus uzreiz procesa laikā un noticēt, ka process tiešām notiek.

 

Neklātienes konsultācijas princips ir sekojošs: klienti man uz epastu sūta jautājumus, kas uzdodami kārtīm, klāt pievienojot savu foto. Ja aprakstītajā situācijā iesaistīti vēl citi cilvēki (piemēram, attiecību jautājumos runa ir par partneri), tad nepieciešams norādīt arī viņu vārdus. Lūgums ņemt vērā – ja situācija ir ļoti steidzama un ar termiņu (piemēram, jautājums ir par darba piedāvājumu, kas jāizvērtē tuvākās diennakts laikā), tas noteikti jānorāda epasta virsrakstā. Iesūtītos jautājumus izskatu rindas kārtībā, ja vien nav iepriekš aprakstītais ārkārtas gadījums.

 

Kas tālāk? Tālāk seko darbs manā pusē. Izvērtēju aprakstīto situāciju, izanalizēju, kā visu izskatīt pēc iespējas detalizētāk, t.i. lai klientam ir informācija ar pievienoto vērtību, ko likt lietā, risinot savas tēmas. Tad es izlieku kārtis, lasu to sniegto informāciju un atbildes ierunāju audio failā, ko sūtu uz klienta norādīto epastu.

Neklātienes konsultāciju ieguvumi – izpaliek laika un vietas saskaņošana. Nekur nav jādodas, atbilde “atnāk”. Atbilde audio formātā – iespēja klausīties vairākkārt un sev ērtā laikā un vietā. Ērti, mūsdienīgi operatīvi.

 

Tiešsaistes konsultācijas veidu varētu salīdzināt kā kompromisu starp klātienes un neklātienes konsultācijām. Proti, pamatprincips ir līdzīgs kā neklātienes konsultācijai un papildus tam iespēja būt virtuāli klātesošam telefona zvanā vai video zvanā.

 

Online/ tiešsaistes rīki:

 • Telefona zvans
 • Whatsapp zvans vai video zvans
 • Skype zvans vai video zvans
 • Zoom videozvans

 

konsultāciju tēmas

 • Attiecības
 • Darbs
 • Bizness
 • Studijas
 • Izvēles
 • Nākotnes Prognozes

Jautājumi par attiecībām ir, manuprāt, populārākā tēma, ar kuru klienti pie manis vēršās. Lielākoties viņi interesējas par to, “Vai partneris mani vēl mīl?”, “Vai mēs apprecēsimies?”, “Vai viņš/-a ir mans/a Īstais/-ā?”, “Vai mums šķirties?” u.tml. Šie jautājumi uzdoti formātā, kas vedina domāt, ka klientiem pietiktu ar atbildi – Jā/Nē. Tomēr tā nav. Es pat teiktu,ka šī viena vārda atbilde nepasaka neko, drīzāk rada dažādus papildus jautājumus, piemēram, ja neprecēs – kāpēc?, ja šķirties – varbūt tomēr var attiecības glābt? Utt. Tikai šajā brīdī atkājas patiesie jautājumi, kas klientu interesē. Skatot attiecību jautājumus, es uzreiz ķeros pie padziļinātas attiecību analīzes, proti, iztiekam bez ievada un ķeramies pie informācijas izzināšanas, kura dotu klientam pievienotu vērtību, un ļautu izvērtēt savas attiecības no dažādiem skatpunktiem.

Profesionālās darbības izskatīšana ir viena no populārākām tēmām, ar ko saskaros klientu konsultēšanā.
Biežāk saņemtais jautājums ir – vai man pamest esošo darbu un meklēt ko citu? Jautājums formulēts, it kā gaidot īsu atbildi – Jā/Nē. Tomēr tā nav. Gan pēc “jā”, gan pēc “nē” sekot īstenais interesējošais skatpunkts.

Šī tēma ir plaša un praktiska, lai klients saņemtu vērtīgu informāciju, kā darboties savā labā un gūstot panākumus. Kārtis palīdz ieskatīties jau esošā biznesā un sniegt padomus veiksmīgai attīstībai. Tās nāk talkā arī tad, kad ir vēlme uzsākt jaunu biznesu un gribas saņemt padomus, iedrošinājuma vārdus un aspektus, kuriem jāpievērš uzmanība, lai spētu tiem laicīgi sagatavoties, tādējādi veiksmīgi doties iecerētā virzienā.

Klientu jautājumi par studijām lielākoties ir sekojoši: 1) vai mācīties studiju programmu, ko klients ir izvēlējies 2) kuras no vairākām noskatītām studiju programmām klientam atbilstošākas?

Izvēles scenārijus iespējams piemērot plašam jautājumu lokam. Tas noder ikreiz, kad klientam veicama izvēle starp divām vai vairākām iespējām: Studēt/ strādāt dzimtenē vai ārvalstīs? Kuru darba piedāvājumu pieņemt? Īrēt dzīvokli vai iegādāties to savā īpašumā? Remontēt mājokli šogad vai nākamgad, vai mājokli pārdot? Piekrist dalībai projektā vai atteikt? U.tml.

Vēlme ieskatīties nākotnē lielākoties aktualizējas jauna kalendārā gada priekšvakarā, kā arī tuvojoties klienta dzimšanas dienai.
Nākotnes prognozes klienti mēdz pieteikt kā sev, tā dāvinātas sev tuviem cilvēkiem. Dāvinājuma gadījumā atbildes tiek sniegtas dāvanas saņēmējam, nevis dāvanas sarūpētājam.

attiecību analīzes scenārijs

Konsultācijas scenārijs ir atkarīgs no klientu jautājumiem un atbilstoši tiek koriģēts un jautājumi pielāgoti. Būtiski arīdzan saprast, vai tiek jautāts par ilgstošu attiecību analīzi vai tikko iepazītu partneri, ar kuru būtu interese veidot attiecības. Situācijas izvērtēšanu ietekmē arī citi aspekti: mīlas trijstūris, nespēja palaist vaļā jau izirušas attiecības, vēlme atjaunot beigušās attiecības u.tml. Tomēr ir zināma shēma, kas vairāk vai mazāk vijas cauri esošu partnerattiecību jautājumu izskatīšanā. Uzsvars ir uz jautājumiem, kas palīdz izprast attiecības un ieraudzīt tajās, gan iespējamās problēmas, gan palīdzošus aspektus

darba analīzes scenārijs

Precīzs konsultācijas scenārijs ir atkarīgs no jautājumu specifikas un tiek atbilstoši pielāgots. Situācijas izvērtēšanu ietekmē arī dažādi ietekmējoši faktori: iejušanās jaunā darba vietā, konflikts ar kolēģi, vēlme pēc izmaiņām darba jomā u.tml.
Ņemot vērā ilggadēju pieredzi un dažādus jautājumus par darba sfēru, esmu izveidojusi dažas shēmas, kas ir pamatā šīs tēmas analīzei.

biznesa analīzes scenārijs

Ir dažādi jautājumi, kas tiek izmantoti pamatsituācijas izvērtēšanai, tai skaitā SVID analīze. Tālākais darbs ir sadarbībā ar pašu klientu – specifisku nianšu izskatīšanai.

Fokuss tiek likts uz atbildēm, kas ir ar pievienotu vērtību, un ļauj klientam rīkoties, lai sasniegtu savus mērķus.

studiju analīzes scenārijs

Šo tēmu izskatīšanas princips ir līdzīgs, atšķiras tikai analizējamo studiju skaits. Iegūstot taro kāršu sniegto informāciju, klients pats veic izvēli, vai un kur studēt. Taro kārtis nāk palīgā sastrukturēt dažādus skatpunktus, kas palīdz veikt lēmumu.

izvēļu analīzes scenārijs

Analizēšanas shēma ir viena un tā pati visiem iespējamiem variantiem. Tas ļauj klientam izvērtēt katru opciju pēc līdzīgas mērauklas. Būtiski ir atcerēties, ka tarologs veic variantu izvērtēšanu, taču izvēle veicama pašam klientam.

nākotnes prognozes scenāriju veidi

 1. Gada apskats kopumā – gada tēma un dažādu konkrētu jomu izskatīšana konkrētam gadam, piemēram, attiecību joma, darba joma, plānu realizēšana, veselība, garīgā labsajūta. Šīs tēmas tiek pielāgotas klienta vēlmēm.
 2. Taro gada prognoze turpmākiem 12 mēnešiem. Tā ļauj ieskatīties nākamā gada spilgtākos notikumos katrā no 12 mēnešiem un sniedz padomus, kā gadu padarīt pēc iespējas harmonisku un veiksmīgu. Papildus tam ir gada kopējās tēmas apraksts, tādējādi ļaujot klientam nojaust, ap ko grozīsies vai tieši vērts iegrozīt gada notikumus kopumā.

Esošu attiecību analīzes scenārijs:

 • Ko partneri viens par otru domā?
 • Ko partneri viens pret otru jūt?
 • Kādi ir partneru slēptie nodomi attiecībās?
 • Kādas ir partneru atklātās rīcības attiecībās?
 • Attiecību vājinošais aspekts.
 • Attiecību stiprinošais aspekts.
 • Ko no šīm attiecībām iegūs kā viens, tā otrs?
 • Attiecību potenciāls tuvākajā laikā.

Jaunu attiecību izveidošanas potenciāla analīzes scenārijs:

 • Īss ieskats attiecību vēsturē un tās ietekmē uz jaunu attiecību veidošanu.
 • Klienta vēlme pēc jaunām attiecībām.
 • Klienta gatavība jaunām attiecībām.
 • Kas varētu palīdzēt veidot jaunas attiecības?
 • Kas traucē veidot jaunas attiecības?
 • Jaunu attiecību potenciāls tuvākā laikā.
 • Taro padoms.

Esoša darba izvērtēšanas scenārijs:

 • Situācijas raksturojums esošā darba vietā.
 • Emocionālais gandarījums šajā darba vietā.
 • Finansiālais gandarījums esošā darba vietā.
 • Praktiskais gandarījums esošā darba vietā.
 • Klienta stiprās puses šajā darbā
 • Klienta vājie aspekti šajā darbā
 • Motivējoši aspekti.
 • Demotivējoši aspekti.
 • Sadarbība ar kolēģiem/ vadību/ citu interesējošu personu
 • Karjeras potenciāls tuvākā nākotnē.
 • Tuvākās nākotnes iezīmes šajā darba vietā.

Jauna darba atrašanas potenciāla analīzes scenārijs:

 • Šī brīža situācijas raksturojums.
 • Klienta vēlme atrast darbu.
 • Klienta gatavība meklēt darbu.
 • Ko klientam darīt, lai izdotos atrast darbu?
 • Ko klientam nevajadzētu darīt, ja vēlas atrast darbu?
 • Palīdzošie aspekti.
 • Traucējošie aspekti.
 • Jauna darba potenciāls tuvākā laikā.
 • Taro padoms.

Biznesa izvērtēšanas scenārijs:

 • Biznesa stiprās puses.
 • Biznesa vājās puses.
 • Biznesa iespējas.
 • Biznesa draudi.
 • Sadarbība ar partneriem.
 • Komandas raksturojums.
 • Stiprinošie aspekti biznesa darbības nodrošināšanai/ uzlabošanai.
 • Traucējošie aspekti biznesa darbības nodrošināšanai/ uzlabošanai.
 • Tuvākās nākotnes iezīmes biznesa procesos.
 • Taro padoms.

Studiju izvērtēšanas scenārijs:

 • Klienta talantu izvērtējums
 • Studiju piemērotība klientam
 • Ārējais motīvs šīs studiju programmas izvēlei.
 • Iekšējais motīvs šīs studiju programmas izvēlei.
 • Studiju gaitu raksturojums.
 • Emocionālais gandarījums studiju laikā.
 • Finansiālais aspekts studiju laikā.
 • Praktiskā puse studiju laikā.
 • Potenciāls izvēlēto studiju programmu pabeigt.
 • Potenciāls strādāt šajā jomā.
 • Kas vēl jāņem vērā, izvēloties šo studiju programmu.
 • Taro padoms

Izvēles izvērtēšanas scenārijs:

 • Situācijas raksturojums kopumā.
 • Emocionālais gandarījums.
 • Finansiālais gandarījums.
 • Praktiskā puse.
 • Slēptie aspekti, kas ietekmēs situāciju.
 • Ko vērts ņemt vērā, izdarot izvēli?
background image

Vērtīgi zināt: Lai vai kādā veidā un kur notiktos konsultācija, kāršu vēstījums nemainās. Mans tarologa darbs ir aplūkot situāciju no dažādiem skatu punktiem, lai konsultācija ir ar pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību manam klientam. Klātiene, neklātiene vai tiešsaiste ir tikai un vienīgi klienta izvēle, kāds konsultēšanas veids ir piemērotāks un vēlamāks.

Pieteikties konsultācijai
Uz augšu